Education

Educational philosophy

Behaviorism Behaviorism asserts that human beings are shaped entirely by their external environment The only reality...

Remember

Remember: Remember: How we become successful: Sharing Hearing Learning Performing 2. TEAM Work: Together Everyone...

गणित विषयको माध्यमिकको नतिजा किन कमजोर

शिक्षक सेवा आयोगले गणित विषयमा लिएको २०७९ को परीक्षामा माग सङ्ख्या भन्दा निकै न्यून शिक्षकहरू सफल हुनुका केही कारणहरू...

In the mirror of community schools, there are some secrets of not improving the quality of education

(This article is an automatically translated text of an original article written in the Nepali language. There can be...

Remember

Remember: Remember: How we become successful: Sharing Hearing Learning Performing 2. TEAM Work: Together Everyone...

सामुदायिक विद्यालयको ऐना, यसैमा छन् शैक्षिक गुणस्तर सुधार नहुनुका केहि रहस्यहरू

Shyam Prasad Acharya (Author) परिचय पछिल्ला दिनहरूमा नेपालको विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदो छ भन्ने समाचारहरू...

read more